KLIMAHENSYN

Når der tales om, at træ er et bæredygtigt materiale, kigger man på træets livscyklus fra vugge til grav. Det ønsker vi i Damsbo Skov at gøre, og det er derfor vigtigt, at vi fører en bæredygtig skovdrift, men også at vi sikrer os, at træet udnyttes og bearbejdes fornuftigt, efter det er blevet fældet.

Træerne i skoven har en positiv indvirkning på klimaproblematikken på grund af deres optagelse af CO2. Det sker via fotosyntesen som foregår inde i de grønne blade, når sollys, CO2 fra luften og vand omdannes til sukker (glykose) og ilt (O2). Ilten frigives i luften, mens CO2 ´en lagres som kulstof i vedet og jordbunden.

Så længe et træ vokser vil det optage mere CO2 end det afgiver ved ånding. Et fuldt udvokset træ vil nå et stabilt niveau, hvor det ånder lige så meget, som det optager CO2. Når træet bliver gammelt og forfalder, vil det derimod afgive mere CO2, end det optager. Derfor er det en fordel for klimaet at fælde træerne inden træet går i forfald, dog med forbehold for hensynet til naturen og forudsat at vi planter nye træer.

Ved at bruge træet til langtidsholdbare møbler, binder vi CO2 udslippet i møblet så længe dette er intakt. Ydermere er træproduktionen klima- og miljøvenlig, idet der er et lavt forbrug af fossil energi, sammenlignet med andre produktioner.

DAMSBO-1408-2

FÆLDNING

I Damsbo skov fældes gode løvtræer der skal bruges i møbelindustrien når de er omkring 80-120år gamle, afhængig af den enkelte træsort. Dette sker oftest i vintermånederne, da skovbunden på det tidspunkt er frossen og maskiner kan komme til og fra uden at ødelægge skovbunden. Løbende igennem året har man tyndet ud, for at give de bedste træer tilvækst og mulighed for at vokse. Hvis man ikke tyndede i bevoksningen ville tilvæksten blot spredes på flere træer og træerne ville forblive små, simpelthen fordi flere træer skal deles om tilvæksten.

I Damsbo skov foreligger der en plan for hvordan træernes cyklus opretholdes, så der også om 10,20 og 100år står fine gamle træer i skoven. Læs mere under skovens naturlige balance

Fældning af træerne i Damsbo skov varetages af en skoventreprenør. Skoventreprenøren kan præcis styre hvilke retning træet skal lande, så det ødelægger mindst muligt af den omkringliggende bevoksning og træet ikke flækker.

Når træet er lagt ned, måles det op for bedst udnyttelse og fastsættelse af dets kubikmeter. Stammen skæres typisk op i længder af 4 til 6 meter som er gense mål i planker ift. produktion. Kronen på træet opskæres til mindre emner, som senere forarbejdes til flis eller brænde. I Damsbo skov henter og køber mange private i området brænde til hjemmet.

DAMSBO-0464

Forsnit definere hvilken retning træet lander

DAMSBO-0646

Opskæring af træet

OPSKÆRING

Den opskårne stamme fragtes til savværket som umiddelbart ved modtagelse går i gang med opskæring til planker. Plankerne opskæres til planker alt efter hvilke dimensioner der senere skal bruges til møbelproduktion. Tykkelsen fastsættes i tommer, som ofte varierer fra 1 til 3 tomme træ alt efter træsort og bedst udnyttelse. For at opnå de bedste og pæneste planker skæres de tynde snit i stammens yderområde og de tykke nær kernen. Alt efter hvor i stammens tværsnit plankerne ligger betegnes de som; planskåret, mellemskåret eller spejlskåret. De tre forskellige opskæringer har forskellige udtryk i træet årtegninger. Se model.

Hvis træet ikke umiddelbart efter fældning opskæres til planker vil det alt efter træsort begynde at flække i dets tværsnit. Stammen indeholder på nuværende tidspunkt en stor mængde vand som er lagret i stammens ved. Mængden af vand i træet spiller en stor rolle, både i forhold til brænde og møbelproduktion, da det nyfældede træ hverken vil kunne brænde eller forarbejdes i produktion. Når man taler om træets fugtighed vil man ofte gerne opnå 15 procent til brænde og 8 procent til møbeltræ.

TØRRING

Når stammen er opskåret til planker, lægges der små pinde, kaldet strøer, mellem plankerne for at give luftgennemstrømning rundt om den enkelte planke. Dette skyldes at plankerne stadig indeholder en stor mængde vand, hvorfor man gerne vil lufttørre træet før videre bearbejdning. Denne proces er lang, hvor eksempelvis eg skal lufttørre 1-3 år alt efter tykkelse.

Når plankerne har fået en fugtighed på ca. 15% kan de ovntørres, hvilket betyder at træet placeres i et stort opvarmet rum. I tørrerummet varmes træet op mens ventilation udtrækker vanddampene i luften.

Når plankerne har opnået en fugtighed på ca. 8 procent kan det kaldes møbeltræ. Alt efter træet udseende vurderes det til A, B eller C-kvalitet:

A træ: er der ingen eller meget få knaster og vridninger. Denne del af træet bruges til møbler, da styrken igennem hele træet er vigtig og giver et mere ensartet udtryk.

B træ: er den midterste del af træet hvor der er cirka 1 knast på 2 meter. Denne del af træet bruges oftest til køkkener og møbler.

C træ: er den øverste del af træstammen hvor knasterne sidder med 1 meters mellemrum. Denne del af træet bruges til gulve eller bagsider af møbler, som kan tåle at styrken omkring knasterne er svagere.

DAMSBO_DINING_TABLE_06
DAMSBO_DINING_TABLE_08-high

BEARBEJDNING

Når de rå planker, kaldet blokvare, modtages på møbelværkstedet kan træet begynde sin forarbejdning til møbler. I første omgang opskæres træet til mindre emner, hvor man forsøger at opnå den bedste mulige udnyttelse af træet for derved at undgå spildtræ. Hvis der skulle være områder på planker med knaster, forsøger man at udnytte dette træ til produktionen hvor dette kan tillades eller ikke er synligt.

De opskårne emner gennemgår herefter en lang proces på værkstedet før de kan samles til færdige møbler.

Damsbo skov, Landevejen 98, 5642 Millinge, Danmark

PEFC Certification