DAMSBO-1190-2_testing

#Vision

VISION

DAMSBO SKOV HAR EN VISION OM AT DYRKE OG ANVENDE TRÆ PÅ EN BÆREDYGTIG OG MILJØVENLIG MÅDE.

Det gør vi ved at tage hensyn til skovens naturlige balance og ved at bruge træet i en sammenhæng, hvor træet efterfølgende får en lang levetid. Derfor har vi valgt at samarbejde med designfirmaet Form & Refine. Form & Refine anvender Damsbos træ til at udvikle kvalitetsmøbler og produkter med en lang levetid produceret i Danmark.

DAMSBO-1276-2

#Samarbejde

Hermancph.0850 copy

Damsbo spisebord fra Form & Refine

SAMARBEJDE

Vores samarbejde med designfirmaet Form & Refine bygger på en tanke om at give træet en lang levetid, efter det er fældet for derved at bevare den CO2, som træerne igennem væksten har optaget. Træernes  evne til at optage CO2 fra luften vil være bundet i møblerne, så længe disse er intakte. At producere møbler af træ er dermed ikke en del af CO2-problematikken, så længe møblerne har en lang levetid, og træet kommer fra en bæredygtig forvaltet skov  bæredygtig skovdrift

Damsbo spisebordet fra Form & Refine er et eksempel på brugen af Damsbo Skovs egetræer. Egetræet har vokset i Damsbo Skov i 100 år, hvorefter det er blevet fældet og kørt til et savværk på Fyn, der har tørret træet og skåret det op på mål. Plankerne er herefter blevet kørt til et dansk snedkeri, som har bearbejdet træet til et færdigt spisebord. Se mere på formandrefine.com.

#Placering

PLACERING

Damsbo Skov er beliggende ved den fynske sydkyst. Her møder strand og skov hinanden, hvilket skaber en fredsfyldt stemning, hvor naturens kontraster smelter sammen. For skovdriften betyder placeringen ud til havet et mildt klima i forhold til skove placeret midt i landet. Det betyder især, at nye planter, der springer frem i foråret, har gode betingelser for at vokse til store løvtræer.

Torben Morth, som er skovfoged i Damsbo Skov, varetager den daglig skovdrift.

DAMSBO-0680_05

Torben Morth, skovfoged i Damsbo Skov

DAMSBO-1314-2_testing

Jump

Skovdrift

BÆREDYGTIG SKOVDRIFT

Skovens naturlige balance
Damsbo Skov er en blandingsskov, hvor løvtræer, både unge og gamle, står blandet. Det gør man ved at lade træerne selvforynge sig og dermed skabe en naturlig cyklus. For at opretholde denne cyklus er det vigtigt, at ældre træer fældes for at give plads og lys til nye skud. Derfor må man udtynde i træerne, men det gør man uden at rydde store arealer. Skoven har en langsigtet kontinuerlig balance, hvor man kigger 100 år ud i fremtiden. Dette er for at sikre, at man stadig om 100 år har fine ældre løvtræer.

Grønne hensyn

Ud over at lave grønne driftsplaner, der sikrer den naturlige cyklus af træer, tager Damsbo Skov en række andre grønne hensyn. Damsbo Skov fører en bæredygtig skovdrift og er derfor PEFC-certificeret. Læs mere om PEFC certifiseringen på: https://www.pefc.dk. Træer der flækker eller vælter på naturlig vis på grund af eksempelvis en storm får lov at stå til naturligt henfald. Træerne der flækker skaber nemlig gode bosteder for fugle- og insektlivet. Træer der vælter og rådner bidrager til den naturlige mikroflora og er hjemsted for skovens biller. Myretuer og jordvolde får desuden også lov at stå i Damsbo Skov. Tils sidst, holdes zoner på 10 meter rundt om vandhuller fri for træer for at få sol på vandfladen til gavn for insektliv , salamandere og frøer.

DAMSBO-1408-2

Blandingsskov

DAMSBO-0839 copy

Evighedstræet

DAMSBO-1395-2

Naturstyrelsen mærkning af et evighedtræ

Nogle træer får lov at stå og blive rigtig gamle. De danner blandt andet bosted for flagmusene. I henhold til Naturstyrelsens anbefalinger lader vi minimum 13 % af skoven stå urørt hen. Blandt disse gamle træer er tre egetræer og et bøgetræ blevet kåret som evighedstræer af Danmarks Naturfredningsforening. De i alt fire evighedstræer er alle over 200 år gamle og bærere af en kulturhistorisk og artsmæssig værdi for både for mennesker og dyr. To af evighedstræerne har en helt særlig historie og kaldes ”Adam og Eva"-træerne.


DAMSBO-1364-2_testing

"Adam og Eva"-træerne

To af Damsbos evighedstræer, to 450 år gamle egetræer kaldet Adam og Eva, er centrale i en fortælling fra 1500-tallet, der handler om, at præstedatteren fra Jordløse og grevesønnen fra Damsbo var blevet forelskede i hinanden. De mødtes oftest i Damsbo Skov, men da en sådan social ulighed ikke kunne tolereres på den tid, blev grevesønnen sendt på genopdragelsestur i udlandet. Dette kunne dog ikke holde de to forelskede fra hinanden, og det endte med, at de mødtes igen i skoven, og her fandt man senere ligene. Man plantede to egetræer på stedet langt fra hinanden for at symbolisere, at først i den jordiske verden fik de hinanden, når rødderne voksede sammen under skovvejen. Snart vil de også nå hinanden i den himmelske verden, når grenene mødes over skovvejen.

Damsbo skov, Landevejen 98, 5642 Millinge, Danmark

PEFC Certification