EG     BØG     ASK     AHORN

Her på siden kan du finde en beskrivelse af de fire mest udbredte løvtræer i Danmark: EG, BØG, ASK og AHORN. Disse fire løvtræer bruges oftest i møbelproduktion og vokser alle i Damsbo Skov. Du kan læse om, hvordan sorterne plantes, plejes og fældes i Damsbo Skov samt om deres særkende i skoven og som bearbejdet træ i møbler.

DAMSBO-0947_05

EGETRÆ

Plantning af EG
Egens frugt (agern) er selvforyngende, men da både frø og skud er meget sårbare over for dyrelivet, dækker vi i Damsbo Skov agern til og indhegner området omkring dem.

Egetræet er et lystræ. Det betyder, at det kræver meget lys og skaber grundlag for undervækst ved at lade en del lys passere ned mellem bladene til skovbunden.  Det giver en masse andre planter, buske og træer mulighed for at danne underskov. Områder med egetræer opleves som lyse og åbne rum i skoven.

Pleje af EG i skoven
Egetræer udrenses når de er omkring 20 år gamle, da de vokser meget hurtigt i deres unge år. Senere, når træerne er blevet fyldige nok til at kunne bruges til brænde, går man over til udtynding, hvor de tyndeste og mest krogede træer fældes. Derved får de gode træer bedre plads. Når bestanden af eg er 40-50 år gammel udvælges nogle fremtidstræer, som er de træer, der skal stå tilbage til sidst.

I Damsbo Skov har vi tre gamle egetræer, der er kåret som evighedstræer af Danmarks Naturfredningsforening. Til to af evighedstræerne knytter der sig en helt særlig fortælling: ”Fortællingen om Adam og Eva-træerne”

Fældning af EG
Egetræet bliver som regel fældet, når det er omkring 20-28 meter højt svarende til cirka 110-150 år gammelt. Læs mere om fældning af træerne under træets cyklus. (LINK)

Kendetegn for EG i skoven
Egetræet kan genkendes på blandt andet bladene, barken og frøene, som varierer afhængigt af årstiden og træets alder. I efterår/vinter-perioden er det nemmest at kigge ned i skovbunden og genkende træet på de blade og frø, der er faldet ned

DAMSBO-1486-2
DAMSBO-0760-EG-1_round

BARKEN
En ung eg (cirka 0-60 år) har en
glat brungrå bark.

DAMSBO-0845-EG-2 copy_round

BARKEN
En ældre eg (cirka 60+ år) har en grov,
furet og lysegrå skorpebark.

egeblad_round

BLADET
Bladene er glatte og har en fin bølget kant med en lille stilk. På oversiden er de matte og mørkegrønne og på undersiden lyse grønne. Bladene føles læderagtige.

egefrugt_01

FRUGTEN
Egens frugter hedder agern. Agern er brune, 1-3 cm lange og sidder i en lille skål.

Kendetegn for EG i møbler
Egetræ er en meget stærk og holdbar træsort. Møbler i egetræ er derfor solide og holder i mange år. Kerneveddet har en lukket struktur og indeholder garvesyre og bistoffer, hvilket gør træet yderst modstandsdygtig over for vand. Egetræ kan derfor anvendes til udendørsmøbler, da det ikke rådner let.

Egen har en lys grågul kulør og en livlig struktur.

DAMSBO_DINING_TABLE_08-high

BØG

Plantning af BØG
Bøgen forplanter sig selv, når bøgens frugt (bogen) falder ned. Hvert 5. -7. år i bøgens liv kaldes et frøår, da bøgen sætter særligt mange frugter der. Det år vokser bøgetræet mindre, da det bruger energien på at danne frø.

Foråret efter et frøår er skovbunden fyldt med små bøge-kimplanter, der kan vokse sig til bøgetræer. For at give de bedste betingelser for at frøene kan spire i et frøår, harver man i skovbunden for at frembringe mineraljord, dvs. man rydder skovbunden for græs og visne blade samt udtynder stående gamle træer.

Frøet har brug for lys til at spire, men når bøgen vokser op, er den et skyggetræ, som vokser bedst i skygge. Trækronen lukker sig helt tæt sammen som en bladmosaik og udnytter alt lys, så intet slipper igennem til skovbunden.

Pleje af BØG i skoven
Bøgen udtyndes jævnligt for at give de bedste forudsætninger for at bestandstræerne kan vokse sig til gode lige træer, der er velegnede til møbelproduktion.

Fældning af BØG
Bøgetræet fældes som regel, når det er 90-120 år gammelt svarende til en længde på cirka 25-30 meter. Hvis bøgetræerne bliver ældre end det, vil de ofte udvikle en mørkebrun kerne, der kaldes rødkerne. Dette er ikke hensigtsmæssigt, når træet skal bruges til møbler. Læs mere om fældning af bøgetræerne under træets cyklus. (LINK)

Kendetegn for BØG i skoven
Bøgetræer kan se meget forskellige ud alt afhængig af, hvor de vokser. I en skov som Damsbo Skov, hvor træerne står tæt, vil bøgetræerne være lange med lige stammer og tynde grene. Dette er fordelagtigt, når træet skal bruges til møbelproduktion. Derudover kan bøgen kendes på dens blade, barken og dens frugter. Bøgen springer ud i maj.

bøg
bøge_bark_01

BARKEN
Barken er grå, tynd og glat både på den unge og den ældre bøg. Kun meget gamlebøgetræer kan  udvikle skorpebark

bøgeblad_01

BLADET
Bladene er lysegrønne og formen er jævn uden indsnit. Det man kalderHelrandet. De er bløde pga.små hår som beskytter bladene for nattefrost og holder påvandet. På de unge bøgetræer (0-15år) forbliver de visne blade på træet hele vinteren

bøgenfrugt_01

FRUGTEN
Bøgens frugt kaldes bog. Bogenligner en lille skål med piggeder lukker sig omtresmåtrekantede nødder. De små nødder kan man spise

Kendetegn for Bøg som møbel
Bøg er kendetegnet ved at være stærkt og relativ hård.Det er let at bearbejde og kan letdampbøjes. Når træet tørres skrumper det og harderved et volumensvind. Bøg arbejdermeget, også efter det er tørret, detgørmøbler i bøg retsensitiv overfor luftfugtighed. Bøgen er meget ensartet i dens struktur og kendetegnet ved de mørkebrune små striber.Bøgen er ikke velegnet til udendørsmøbler

ASK

Ask formerer sig selv effektivt med sine små flyvende frø der spreder sig og sår nye aske skud. Askener et lystræ som vokser hurtigt i sine første år. For at give de bedste forhold til askenskalder tyndes kraftigt, så de bedste træer kan vokse så meget som muligt.

Damsbo skov er en blandingsskov det vil sigeat bøg, ask, eg og ahorn er blandet. Det er i sær gunstigt for asken som kan gro op under bøgen, for selvom asken er et lystræ kan den de første år vokse uden meget lys. En anden fordel ved at lade ask og bøg vokse sammen erat bøgen er et skygge træ som lukker lyset til skovbunden ude. Det er en fordel for asken, dafor meget lys i skovbunden betyder at græsset vil bruge meget af den næring, som aske træerne har brug for.

Pleje af ASKi skoven
Asken betragtes som en meget værdifuld træsort i skoven det skyldes at asken for få år tilbage har været angrebet af en svampesygdom.Svampesygdommen har med ført at asken tørrerudfra trætoppen. Mange asketræer er derfor blevet fældet og man forsker i svampesygdommen for at komme den til livs.Damsbo skov har derfor kun få asketræer i skoven i dag.

Fældning af ASK
Ask bliver fældet når den er 60-80år og må fældes inden det bliver for gammelt for at udnytte det inden vand trænger ind i stammen og gør kernen mørk. Det betyder ikke noget for træets styrke, men når træet skal bruges til møbler, vil man helst have det helt hvidt.Læs mere om fældning af træerne under træets cyklus

Kendetegn for ASK i skoven
Asketræet har ikke så lukket en trækronen som mange af de andre løvtræer og så springer den først ud i starten af juni, efter de andre træer er sprunget ud.Derudover kan et asketrægenkendes på blandt andet bladene og barken. I efterår/vinterperioden er det nemmest at kigge ned i skovbunden og genkende træet på de blade og frø der er faldet n

ask
ask_bark_ung_01

BARKEN
En ung ask (cirka0-60 år) har en glat
lysegrå bark

ask_bark_gammel_01

BARKEN
En ældre ask (60+ år) Har en lysegråskorpe bark med tætte dybe revner

askeblad_01

BLADET
Et askeblad er sammensat af mange små blade, oftest 9.De små bladeer lancet-formedeog savtakkede. De sidder to og to overfor hinanden. Før bladene på asken springer udblomstrer den.Blomsterneer små og lilla og sidder i nogle frynseagtige blomsterstande.Ask har både han-hun-og tvekønnede blomster

askfrugt_01

FRUGTEN
Askens frugter er små aflange frø med en vinge på som sidder i klaser. Askens frugter sidderpå træet til langt ud på vinteren.

Kendetegn for ASK som møbel
Asketræ er stærk som eg, samt elastisk og hårdt. Det gør ask anvendeligt til dampbøjning. Asketræ er lyst og livligt i dets struktur. Asketræ er ikke velegnet til udendørsmøbler.

origin_chair

Origin lounge stol fra Form & Refine er snedkereret af ask fra Damsbo skov

Origin lounge stol fra Form & Refine ersnedkereret af ahorn fra Damsbo skov.

AHORN

Ahorn også kaldet ær. Ær er det gamledanske navn for den tyske betegnelse ahorn.

Plantning af AHORN
Ahorn er udbredt i hele Danmark og er et træ der har gode vækstbetingelser. Det skyldesbåde at ahorn danner mange frugter som let spredes med vinden og sår nyetræer, samt at ahorn kan vokse hurtigt, og kan leve i næsten al slags jord. Ær fra Damsbo skov er særligtpopulære, da skoven er kåret af kåringsudvalget for frøavl for hele ær bevoksningen uansetalder, på grund af deres gode kvaliteter. Derfor ligges der hverteller hvert andet forår net ud i skovbunden for at opsamle disse ær, som sælges videre til planteskoler så de kan få gro bund andre steder.

Ahorn er et skygge træ, hvilket betyder at træet kan klare sig uden særlig meget lys.Bladene lukker helt tæt sammen, så andet grønt har svært ved at vokse nedenunder

Pleje af AHORN
i skovenAhorn vokser hurtigt og under gode vækstbetingelser kan et ungt træ vokse½-1meter om året. Selv enkelte ahorn, imellem bøg, kan overtage hele den næste trægeneration og det kan være en udfordring at udrydde ahorn ved blot at fældedem. Hugger man i dem, vil de skyde nye skud fra stubben og breder sig alligevel.

Damsbo skov er en blandings skov det vil sige at bøg, ask, eg og ahorn er blandet. Dette er gunstigt for ahorn som er god til at indvandre og vokse.Ahorn står især godt sammen me dbøg hvor man lader en generation af ahorn vokse op under en generation af bøg. For at”styre” ahorn, så det ikke overtager, fældes træet ofte og nye skud udryddes.

Fældning af AHORN
Ahorn kan blive omkring 30meter højt og normalt fældes de når de er imellem 70 og 100år.Læs mere om fældning af træerne under træets cyklus.(LINK)

Kendetegn for AHORN
i skoven Ahorn træet har en bred og hvælvet krone. Derudover kan ahorn genkendes på blandt andetbladene, barken og dens frø, dette er afhængig af årstid og træets alder. I efterår/vinterperioden er det nemmest at kigge ned i skovbunden og genkende træet på de blade og frø der er faldet ned.

ahorn
ahorn_bark_ung_01

BARKEN
En ungahorn (cirka 0-60 år) har en glat og gråbrun bark

ahorn_bark_gammel_01

BARKEN
En ældre ahorn (cirka 60+) vil barken skalle af i store flager

ahornblad_01

BLADET
Bladene er 5-lappede og minder om en håndflade

ahornfrugt_01

FRUGTEN
Ahornens blomster hænger i lange klaser og frugterne består af to nødder, der begge harvinger. Det ligner en propel og kan svæve og snurre i vinden, hvis man kaster dem op i luften

Kendetegn for AHORN som møbel
Ahorn er meget lyst i ved det, næsten hvidt til svagt gulligt. Det er tæt med tydeligemarvstråler og få årringe i veddet, hvilket giver et ensartet udtryk. Det er hårdt, tungt og stærkt, samt let at bearbejde. Det kan dampbøjes, men så ændres farvensom får en lyserød tone. Træet arbejder ikke meget, hvilket betyder, at veddet ikke udvider eller trækker sig sammen, når luftfugtigheden ændres. Ahorn er ikke velegnet til udendørsmøbler

Kildeliste:

Hjemmesider
www.trae.dkwww.skoven-i-skolen.dk
www.naturstyrelsen.dk

Litteratur
Traer i Danmark og øvrige Nordeuropa 1-2 af Roger Phillips,1978Træarter, træ 69, træinformationen, 2014

Kilder
Interview med skovfoged i Damsbo skov Torben Morth

Damsbo skov, Landevejen 98, 5642 Millinge, Danmark

PEFC Certification